Twój koszyk jest pusty.
Kategorie

Ace Płyn wybielający 1 l

7,19zł / szt.
Cena 7,19zł za 1 Litr

Kategorie


Kuchnia i łazienka, Akcesoria do prania, Detergenty w płynie

Składniki


<5% związki wybielające na bazie chloru

Cechy


wielozadaniowa formuła

Nazwa produktu uregulowana prawnie


Płyn wybielający

Przygotowanie i stosowanie


Nie stosować na tkaninach wełnianych, jedwabnych i skórzanych.

Przechowywanie


Data ważności: 1 rok od daty produkcji.

Wymiar liczbowy


Wymiar liczbowy: 1


Jednostka (specyficzna)


Jednostka (specyficzna): Litrów


Rozmiar opakowania


1

Jednostka (tekst opisowy)


L

Średnia miara


Średnia miara (e)

Adres zwrotny


NAVO ORBICO Polska Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 51 43-100 Tychy Serwis Konsumencki: +48 223072272

Adres dystrybutora


NAVO ORBICO Polska Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 51 43-100 Tychy

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


Płyn wybielający. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.


Znaczniki produktu
Klienci, którzy kupili ten produkt nabyli również:
1,59zł / szt.
Arbuz luz
Cena 3,49zł za 1 kg
3,49zł / kg
1,79zł / szt.